divendres, 1 de desembre del 2017


GUIA DE TREBALL A L'ECO HORT URBÀ
Després de distintes reunions amb els professors encarregats de l'eco hort urbà hem definit aquest guió de treball per al curs.
Amb la metodologia de treball Design Thinking l'alumnat aniran desenvolupant i fent seua cada part del guió de treball.

1. Introducció a l’horticultura ecològica urbana.
- Què és l’horticultura ecològica.
- Principis bàsics per al funcionament correcte d’un hort ecològic urbà.

2. On i com instal·lar l’eco hort urbà.
-Què hem de saber i fer per adequar el nostre espai.
- Passos que cal seguir per escollir l’espai més adequat.
- Actuacions de millora: com preparar l’entorn del centre i delimitar l’espais.
- Disseny de l’espai: delimitació de les parcel·les de cultiu amb jardineres i de les
zones de pas.

3. Eines i estris per treballar l’eco hort urbà. 
- Funcions i característiques.

4. La terra.
- La terra a la natura: el funcionament del sòl en un ecosistema.
- La terra al nostre eco hort.
- La fertilització orgànica. Productes fertilitzants ecològics.
- L’adob verd.

5. Fem compost.
- Per a què fer compost?
- El compostatge
- Com preparar i omplir el compostador.

6. Les plantes del nostre eco hort urbà.
- Les plantes de l’eco hort i el seu entorn.
- Principals grups de plantes hortícoles que funcionen bé als eco horts urbans.

7. Organització de la plantació.
- Calendari de sembra, trasplantament i recol·lecció.
- Passos que cal seguir per programar la plantació.
- Com plantar.
- Consideracions específiques per cada tipus de cultiu.

8. Manteniment: el reg.
- El reig per goteig.

9. La salut de l’hort.
- Prevenció i tractament de malalties i plagues: consideracions prèvies
 -Accions per prevenir i garantir el bon estat de salut de es nostres plantes
- Animals col·laboradors.
- Plantes amb acció protectora.

10.Recursos: bibliografia, webs i adreces d’interès.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada