dimarts, 19 de desembre del 2017

DISSENY DE L'HORT I CONSTRUCCIÓ. LES JARDILERES

Degut a les “dimensions reduïdes” del nostre eco hort, cal organitzar molt bé els espais de plantació. El mètode de “parades en crestall”, ideat pel mallorquí Gaspar Caballero, resulta molt recomanable per a les necessitats i proporcions del nostre terreny disponible.

Gaspar Caballero era un mallorquí, la professió del qual no tenia res a veure amb l'agricultura, era músic, però que per raons de salut es comença a interessar per l'agricultura ecològica. D'aquest interès neixen les Parades en Crestall, mètode que podríem traduir per bancal o jardilera coberta per un mantell orgànic.


Seguint este mètode el nostre espai de plantació es divideix en:

1.- Dos parades o espais de plantació, separades per uns caminets de pas que es deixen sense llaurar. Aquest lloc sense llaurar es trepitja quan es treballa la terra, per així compactar el menys possible la terra cultivable.

Cada parada va construïda amb bolardos de construcció creant les nostres JARDILERES. En aquest moment ja hem construït les dos primeres jardileres.  Podem vore a l'alumnat en ple procés de treball al següent vídeo.


Els espais de terra cultivables dins les JARDILERES es treballen sense trepitjar la terra per a no compactar -la i que estiga el més esponjosa i airejada possible.  

2. En tot l’espai de la parada s’hi col·loca finalment un crestall (capa d’uns quatre centímetres d’adob o compost) en superfície que no es barreja amb la terra. Ja tenim el terreny preparat per començar a plantar. Nosaltres li hem fi
cat compost vegetal i fem d'ovella.

El sistema de parades en crestall ens permet plantar de forma molt racional i optimitzada, ja que aquest sistema permet plantar d’una manera més atapeïda les diferents associacions de famílies de plantes autòctones i hortalisses típiques del clima mediterrani. També ens permet fer les necessàries rotacions de cultius, que aporten diversos beneficis a la terra: de caràcter biològic, perquè redueixen la contaminació del sòl en males herbes, plagues i malalties; de caràcter agrofísic, perquè afavoreixen que es mantinga l’estructura òptima de la terra llaurable.

Resumint el mètode de parades en crestall:

A.  No trepitjar les jardileres de cultiu.
B.  Un bon compost.
C.  Sembra adaptada a les necessitats i característiques del terreny
D.  Rec amb goteig.
E.  Possibilitat en la rotació famílies botàniques.


Altres feines del terreny que han anat fent els nostres alumnes:

- Han anat trasplantant els xicotets arbres ( Alzina, Freixes i savines) que estaven situats en una zona on perillaven pel treball en la passivhaus, a altres més idoni.
- Han plantat llavors de carabassa i tenen els planters a l’aula 212. Són el futur de l’eco hort.
-Han continuat replegant fulles caigudes dels arbres i amuntonat-les al seu lloc per utilitzar-les de compost o material vegetal.
- D’altra banda els alumnes ja han començat a construir EL COMPOSTERO, reutilitzant palets que hi havia al terreny... però açò mereix altra entrada en el blog!!!
- I han tornat a verue el GRIPAU que habita l’hort!! Sorpren l’alegria i l’admiració amb que el veuen... amb respecte i valorant la seua presencia a l’hort, sense ànims d’elimanr-lo.

dimarts, 12 de desembre del 2017

REFLEXIONS - CAL QUE PENSEM EL PERQUÈ


Què és un eco hort urbà? Per què han crescut tant els col·lectius i iniciatives que els impulsen? Amb quina finalitat es creen? Són útils i viables
Xarxanet.org. Entitats i voluntariat per un món millor , publica al seu blog una entrada que tracta molt bé este tema i que és interesant treballar amb els alumnes.
Ací tenim l'enllaç i un resum.


El model de producció d’aliments, avui.
El sistema de producció d'aliments té avui un abast mundial. Consumim el que és produït a milers de quilòmetres de distància i produïm el que serà comprat ben lluny de casa nostra. Un sistema amb còmodes avantatges (com tenir tomàquets tot l'any), però també amb enormes riscos, com, d'una banda, el fet que els beneficis de grans transnacionals siguen prioritaris per davant d'assegurar el dret a l'alimentació de la població mundial. I d'altra, els enormes perills mediambientals.
Existeixen corrents crítiques amb el sistema de producció d'aliments que regeix a dia d'avui, que sustenten que el que en el model productiu actual el pes principal dels aliments agrícoles i ramaders que consumim no és en mans de camperols i xicotets agricultors, sinó que queda controlat per grans empreses transnacionals. Els gegants internacionals concentren el mercat mundial de gra, llavors, producció i serveis; poder que els atorga la capacitat d'intervenir en totes les etapes del procés. De retruc, gaudeixen d'avantatges en front dels xicotets agricultors i de la capacitat de controlar els preus dels aliments. Poder davant el qual els governs locals tenen poca capacitat de maniobra donada la pressió de les companyies.
La resposta pot ésser, a nivell internacional, la SOBIRANIA ALIMENTARIA: el dret de cada poble a decidir què produir, com produir-ho i què consumir. Model que passa per potenciar l'agricultura familiar sostenible, el consum d'aliments de temporada, evitar el transport d'aliments i afavorir les cooperatives de productors i de consum.
Un model sustentat en la Sobirania Alimentària passa per potenciar la producció local i recuperar el paper dels xicotets agricultors. En aquesta línia, una de les possibilitats que més força ha adquirit en els darrers anys és la creació d'horts i eco horts, especialment en les zones urbanes i periurbanes de les ciutats. Horts de diferents tipus, sorgits de diferents causes i creats amb diferents finalitats.
De la multiplicitat d'horts que avui creixen des de diferents iniciatives, existeixen, d'una banda, horts particulars, creats per persones que decideixen conrear individualment per al propi consum. Sovint, aquests tipus d'horts estan lligats a una inquietud personal, una afició, a la voluntat de menjar aliments no manipulats o ara més que mai i arran de la crisi, a una necessitat, per subsistència.
D'altra, ja siga per una finalitat social, ecològica o de subsistència, la unió fa la força, i d'aquí els horts comunitaris, creats de manera col·lectiva. Els horts comunitaris tant poden provenir d'iniciatives reivindicatives i d'ocupació d'espais com per la via municipal.
D'altra banda, arran de la crisi econòmica no es poden menystenir els casos en els quals s'inicia un hort per necessitat, per conrear per a l'autoconsum. Finalment, alguns horts neixen amb una finalitat social, és a dir, per oferir ocupació a persones que no en tenen, formació i una activitat que ajude a la socialització, a l'aprenentatge de l'idioma i a fer créixer l'autoestima.


dimarts, 5 de desembre del 2017

LES EINES DE TREBALL A L'ECO HORT


  LES EINES DE TREBALL A L'ECO HORTLlaurar la terra, voltejar, regar, plantar o podar.
El treball de l'hort és dur i requereix esforç i dedicació. Per treballar hi són indispensables certes eines i utensilis, com pales, rasclet, mànega o aixades. Aquests i altres instruments de treball han d'estar sempre a punt per utilitzar-se. Per a això, és molt important netejar-los i guardar-los secs després del treball diari. No obstant això, el seu ús depèn de les dimensions de l'hort, el tipus de sòl i el sistema de cultiu.

Un dels treballs que han fet els nostres alumnes de la bàsica és aprofundir i conéixer tots estos utensilis, els han tret del magatzem, netejat, ficat a punt ...i han començat a utilitzar-los a l’eco hort.
En esta primera fase d' acondicionament del terreny, disseny i construcció de les jardileres este contingut ha sigut fonamental i l’han treballat als àmbits i al terreny pròpiament.


Ací tenim un vídeo dels alumnes en fase de construcció de l'eco hort utilitzant eines de l'hort.Pala. S'empra per al treball del sòl, excavar bancals o transportar terra o abonament. Per treballar un sòl pesat i humit, la millor opció és una pala d'acer inoxidable. Si la labor és transportar sorra o grava, cal triar una pala de puntejar, més llarga i fina que una normal. En cas que el terreny sigui pedregós, cal recórrer a les dents d'una pala dentada.

Aixada. Aquesta versàtil eina té un de les seves vores afilat, per la qual cosa és molt útil per cavar terres toves, desbroçar, realitzar clots, moure xicotets munts de sorra o ciment i plantar o moure terrossos (masses compactes de terra), entre altres labors. L’aixà més gran és més apropiada per trencar terra dura i plantar i recol·lectar tubercles i arrels. L’aixadeta és molt útil per eliminar les herbes més petites i les males herbes o aplanar el sòl.

Guants. Imprescindibles per protegir les mans dels frecs, corts, cops i del contacte amb productes.

Pulverizador o sulfatadora. Molt pràctic per aplicar tractaments.

Rastell. Aquest instrument dentat facilita la pesada tasca de llevar còdols de superfície. També és idoni per recollir fulles, gespa tallada o amuntegar mala herba.

Regadora. En l'hort és molt pràctica per regar petites àrees o en casos puntuals, com el moment del trasplantament. No obstant això, per regar de manera més còmoda les plantes i arribar allí on no s'arriba amb altres procediments, la millor opció és una mànega.

Tisores. Imprescindibles per podar i recol·lectar hortalisses, també es poden utilitzar per despuntar tiges en preses i albergínies, entre altres treballs.

Plantador: eina en forma de punxó que serveix per trasplantar.
Mànega: tub flexible que serveix per regar. 
 
Carretó: per transportar materials .
Serra: eina que serveix per serrar branques gruixudes. 
 
Tisores de podar: eina que serveix per tallar branques poc gruixudes.
Guants de jardiner: guants que serveixen per protegir les mans alhora de realitzar qualsevol treball.
Senalla: cabàs que serveix per contenir i transportar terra, adob, la collita,... 
 
Corda de jardiner: és una corda que es troba agafada per tots dos extrems per unes estaques, la qual facilita la creació de les fileres per al cultiu.dilluns, 4 de desembre del 2017

ECO HORT URBÀ I POESIA


ECO HORT URBÀ I POESIA

Fantàstica unió ECO HORTS i POESIA, va ser idea de la nostra companya Isabel Magallò que incloerem en aquest apartat del projecte la poesia...i ens han faltat ales!!!
Combinació més que perfecta per treballar amb els alumnes, vorem poemes de   Lola Casas,  Joana Raspall, Miquel Marti i Pol, Miquel Desclot,  Maria Sole, Marc Granell, Maria Dolors Pellicer, Joan Brossa, Andrés Estellés …. i tants altres!

Vicent Andrés Estellés
Res no m’agrada tant

Res no m'agrada tant
com enramar-me d'oli cru
el pimentó torrat, tallat en tires.
cante, llavors, distret, raone amb l'oli cru, amb els productes de la terra.
m'agrada molt el pimentó torrat,
mes no massa torrat, que el desgracia,
sinó amb aquella carn mollar que té
en llevar-li la crosta socarrada.
l'expose dins el plat en tongades incitants,
l'enrame d'oli cru amb un pessic de sal
i suque molt de pa,
com fan els pobres,
en l'oli, que té sal i ha pres una sabor del pimentó torrat.
després, en un pessic
del dit gros i el dit índex, amb un tros de pa,
agafe un tros de pimentó, l'enlaire àvidament,
eucarísticament,
me'l mire en l'aire.
de vegades arribe a l'èxtasi, a l'orgasme
cloc els ulls i me'l fot.

divendres, 1 de desembre del 2017


GUIA DE TREBALL A L'ECO HORT URBÀ
Després de distintes reunions amb els professors encarregats de l'eco hort urbà hem definit aquest guió de treball per al curs.
Amb la metodologia de treball Design Thinking l'alumnat aniran desenvolupant i fent seua cada part del guió de treball.

1. Introducció a l’horticultura ecològica urbana.
- Què és l’horticultura ecològica.
- Principis bàsics per al funcionament correcte d’un hort ecològic urbà.

2. On i com instal·lar l’eco hort urbà.
-Què hem de saber i fer per adequar el nostre espai.
- Passos que cal seguir per escollir l’espai més adequat.
- Actuacions de millora: com preparar l’entorn del centre i delimitar l’espais.
- Disseny de l’espai: delimitació de les parcel·les de cultiu amb jardineres i de les
zones de pas.

3. Eines i estris per treballar l’eco hort urbà. 
- Funcions i característiques.

4. La terra.
- La terra a la natura: el funcionament del sòl en un ecosistema.
- La terra al nostre eco hort.
- La fertilització orgànica. Productes fertilitzants ecològics.
- L’adob verd.

5. Fem compost.
- Per a què fer compost?
- El compostatge
- Com preparar i omplir el compostador.

6. Les plantes del nostre eco hort urbà.
- Les plantes de l’eco hort i el seu entorn.
- Principals grups de plantes hortícoles que funcionen bé als eco horts urbans.

7. Organització de la plantació.
- Calendari de sembra, trasplantament i recol·lecció.
- Passos que cal seguir per programar la plantació.
- Com plantar.
- Consideracions específiques per cada tipus de cultiu.

8. Manteniment: el reg.
- El reig per goteig.

9. La salut de l’hort.
- Prevenció i tractament de malalties i plagues: consideracions prèvies
 -Accions per prevenir i garantir el bon estat de salut de es nostres plantes
- Animals col·laboradors.
- Plantes amb acció protectora.

10.Recursos: bibliografia, webs i adreces d’interès.