divendres, 9 de març del 2018

JA TENIM COMPOSTADOR AL NOSTRE ECO HORT URBÀ.

TIPUS - MODEL DE COMPOSTADOR ELEGIT PER A CONSTRUIR AMB ELS ALUMNES

Cada dia tirem al contenidor de fems una quantitat important de matèria orgànica.
Aprofitar açò significa millorar el sòl del nostre hort o jardí, però també significa disminuir la quantitat de residus, disminuir la quantitat d'energia que s'inverteix a fer-los desaparèixer, disminuir la contaminació dels nostres boscos, disminuir els costos d'eliminació; en una paraula, contribuir a la millora del medi ambient.
Però, què és el compost? El compost és el resultat de la descomposició de restes de matèria orgànica per microorganismes, de tal forma que el resultat és una substància de color obscur i aspecte i color semblants a la terra de bosc.

Quatre bones raons per fer compost


 • Reduir el volum i la quantitat de residus: aproximadament el 40% del fems que generem és matèria orgànica que es pot recuperar, reutilitzar i recompostar.
 • Imitar la natura, retornant al sòl minerals en forma de matèria orgànica.
 • Millorar les condicions del sòl; el compost agrega nutrients especials pel creixement de les plantes ja que ajuda a retenir l'aire i l'aigua (reduint la necessitat de regar). A més, millora la textura i l'estructura del sòl. Així tindrem l’eco-hort amb una terra flonja que es desfà entre els dits i on les plantes arrelen fàcilment.
 • Fertilitzar el sòl amb un adob gratuït sense emprar productes químics que poden contaminar i saturar la terra i les plantes.

De què es pot fer el compost i de què l’anem a fer nosaltres.


En principi, de qualsevol residu o restes de plantes, com per exemple:
 • Restes dels aliments: marrons de cafè, closques d’ou triturades, peladures de fruita, verdura i llegums, pa, etc.
 • Restes de la poda del jardí: gespa, palla, fulles seques, males herbes, flors musties, etc. La gespa o l’herba, per ser utilitzada, o bé ha d’estar un poc seca i s’ha de mesclar amb altres materials, o bé s’ha de posar fent-ne una capa fina. En cas contrari, el compost queda massa banyat i dificulta l’aireig. De palla no se’n pot posar excessivament, atès que és molt pobre en nitrogen i la seva descomposició molt lenta. Convé mesclar-la amb fems madur.
 • Restes d’arbres i arbusts: alguns són de difícil descomposició perquè contenen substàncies molt àcides, com són ara el pi, l’eucaliptus, l’olivera, el castanyer de les Índies, el poll, la mata i en general les coníferes.
 • Fems d’animals: cavall, ovella, cabra o porc. El fems ha d’estar sempre ben curat (madur); no s’ha d’emprar mai fems recent. El fems de gallina i colom s’ha d’utilitzar amb moderació atès que conté una elevada quantitat d’elements minerals, com per exemple el nitrogen, que pot arribar a ser tòxic.
Nosaltres l’hem fet de restes de fulles seques dels arbres, males herbes i marrons de cafè i restes d'aliments que ens proporciona Anna la cuinera de la cafeteria del centre.

PREPARANT ESPAI PER AL COMOSTADOR

PREPARANT PALETS PER AL COMPOSTADORCom es deu fer el compostador i com l’hem fet nosaltres.Es pot fer compost sense necessitat de cap recipient, com es feia antigament als femers. Així i tot, el més convenient quan tenim poc espai, i també per controlar millor el procés de compostatge, és utilitzar un recipient anomenat compostador o compostera.

Nosaltres hem optat per l'alternativa de fabricar el compostador nosaltres mateixos.

Quins aspectes hem tingut en compte abans de començar a fabricar-lo?

 • Hem d’evitar les pèrdues de temperatura i humitat. Per això, convé que tinga una coberta, que a la vegada protegirà el munt de les inclemències del temps. • El material ha de ser resistent, de forma que es puga deixar a la intempèrie sense que es deteriore fàcilment i mantinga un cert aïllament tèrmic. Es pot utilitzar fusta, plàstic resistent, metall, fins i tot blocs o pedres. Nosaltres hem optat per utilitzar materials reciclats de palets per conformar tota l’estructura.


 • S’ha de garantir la ventilació, de forma que hi ha d’haver forats o escletxes a les parets del compostador. Les escletxes no han de ser massa grosses.


 • Pel que fa a la base, és millor si no en té i les restes estan en contacte directe amb la terra, ja que així afavorim l’entrada d’organismes descomponedors. En el cas nostre si hi ha base. • Ha de ser fàcilment accessible per la part superior per poder dipositar les restes orgàniques, i ha de tenir un sistema per poder extreure el compost acabat per la part inferior o lateral.                                 
FONTS :

LLIBRE D'ESTUDI I GUIA DE TREBALL / UN DELS NOSTRES PRINCIPALS RERENTS

http://www.mariano-bueno.com/libros/


http://centresecoambientals.blogspot.com.es/2014/03/com-fer-un-compostador.html
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada