dimarts, 19 de desembre del 2017

DISSENY DE L'HORT I CONSTRUCCIÓ. LES JARDILERES

Degut a les “dimensions reduïdes” del nostre eco hort, cal organitzar molt bé els espais de plantació. El mètode de “parades en crestall”, ideat pel mallorquí Gaspar Caballero, resulta molt recomanable per a les necessitats i proporcions del nostre terreny disponible.

Gaspar Caballero era un mallorquí, la professió del qual no tenia res a veure amb l'agricultura, era músic, però que per raons de salut es comença a interessar per l'agricultura ecològica. D'aquest interès neixen les Parades en Crestall, mètode que podríem traduir per bancal o jardilera coberta per un mantell orgànic.


Seguint este mètode el nostre espai de plantació es divideix en:

1.- Dos parades o espais de plantació, separades per uns caminets de pas que es deixen sense llaurar. Aquest lloc sense llaurar es trepitja quan es treballa la terra, per així compactar el menys possible la terra cultivable.

Cada parada va construïda amb bolardos de construcció creant les nostres JARDILERES. En aquest moment ja hem construït les dos primeres jardileres.  Podem vore a l'alumnat en ple procés de treball al següent vídeo.


Els espais de terra cultivables dins les JARDILERES es treballen sense trepitjar la terra per a no compactar -la i que estiga el més esponjosa i airejada possible.  

2. En tot l’espai de la parada s’hi col·loca finalment un crestall (capa d’uns quatre centímetres d’adob o compost) en superfície que no es barreja amb la terra. Ja tenim el terreny preparat per començar a plantar. Nosaltres li hem fi
cat compost vegetal i fem d'ovella.

El sistema de parades en crestall ens permet plantar de forma molt racional i optimitzada, ja que aquest sistema permet plantar d’una manera més atapeïda les diferents associacions de famílies de plantes autòctones i hortalisses típiques del clima mediterrani. També ens permet fer les necessàries rotacions de cultius, que aporten diversos beneficis a la terra: de caràcter biològic, perquè redueixen la contaminació del sòl en males herbes, plagues i malalties; de caràcter agrofísic, perquè afavoreixen que es mantinga l’estructura òptima de la terra llaurable.

Resumint el mètode de parades en crestall:

A.  No trepitjar les jardileres de cultiu.
B.  Un bon compost.
C.  Sembra adaptada a les necessitats i característiques del terreny
D.  Rec amb goteig.
E.  Possibilitat en la rotació famílies botàniques.


Altres feines del terreny que han anat fent els nostres alumnes:

- Han anat trasplantant els xicotets arbres ( Alzina, Freixes i savines) que estaven situats en una zona on perillaven pel treball en la passivhaus, a altres més idoni.
- Han plantat llavors de carabassa i tenen els planters a l’aula 212. Són el futur de l’eco hort.
-Han continuat replegant fulles caigudes dels arbres i amuntonat-les al seu lloc per utilitzar-les de compost o material vegetal.
- D’altra banda els alumnes ja han començat a construir EL COMPOSTERO, reutilitzant palets que hi havia al terreny... però açò mereix altra entrada en el blog!!!
- I han tornat a verue el GRIPAU que habita l’hort!! Sorpren l’alegria i l’admiració amb que el veuen... amb respecte i valorant la seua presencia a l’hort, sense ànims d’elimanr-lo.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada